A l'Estany trobem un gran nombre de fonts repartides per tot el territori. Se situen tant a la muntanya com al pla, i donaven un servei fonamental a la població. Visita-les! (Correspon al text inclòs en el tríptic)

Descarrega't el track aquí

Font d'Auró

A l'àrea de la font d'Auró hi havia hagut diverses surgències, com ara les anomenades font d'Auró de Dalt i font d'Auró de Baix, així com també hi havia hagut dues petites basses destinades al bestiar.

Font d'Auró
Font de la Sala i font dels Bous

La font de la Sala es troba en el camí vell de Sant Feliuet de Terrassola i per on antigament transcorria el camí de transhumància que comunicava el Pirineu amb el Vallès a través del Moianès.
A la vora de la font de la Sala, es troba la font dels Bous, que havia servit d'abeurador per al bestiar. Actualment, sota aquesta font hi ha una bassa on s'hi desenvolupa un petit ecosistema, i on s'hi poden acostar animals a beure-hi i a alimentar-s'hi o, fins i tot, a buscar-hi un recer.

Font de la Sala i font dels Bous
Font de mig Prat

La font de Mig Prat es va construir al costat de la via que comunica l'Estany amb Moià, per tal de disposar d'un punt d'aigua pels veïns i els viatgers. L'any 1975 es va arranjar l'espai de la font, deixant-la com en l'actualitat, dotant-la d'una petita placeta i de pedrissos per seure.

Font de mig Prat
Font de Sant Antoni

La font de Sant Antoni es troba a llevant de la riera de l'Estany. Davant la font hi ha una bassa abastida per les seves aigües, que s'havia utilitzat anys enrere com a safareig. Sobre la font, en una fornícula, s'hi troba la imatge de Sant Antoni Abat, el patró dels traginers i dels animals.

Font de Sant Antoni
Font Grossa o font del Molí del Grau

La font Grossa es troba situada al sector de mestral de la finca del Molí del Grau. Pels voltants de mig segle XX la finca va ser adquirida pel metge barceloní Josep Maria Vilardell, que transformà l'entorn del Molí del Grau i feu restaurar la font. Aquí, com en d'altres fonts del terme, s'hi feien fontades, preferentment el diumenge a la tarda, quan bé famílies, o bé les monges o el capellà, hi acompanyaven nens i nenes del poble a jugar.

Font Grossa o font del Molí del Grau
Font del Molí del Castell i font de Jesús

A la font del Molí del Castell, emplaçada a la riba de la riera de l'Estany, principalment s'hi feien fontades, però també era lloc de ballar i de comerciejar en bestiar.
La font de Jesús es troba situada en un marge de dalt el camí d'accés a la font del Molí del Castell. Vora la font de Jesús, on es disposava d'aigua i d'argila, hi havia hagut antigament un forn de teules.

Font del Molí del Castell i font de Jesús

Elements patrimonals d'interés

This website uses proprietary and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis. By continuing browsing, we understand that you agree the use of cookies

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Cookies are essential for the operation of the Internet, providing innumerable advantages in the provision of interactive services, providing us with the navigation and usability of our website. Please note that cookies can not harm your computer and, if enabled, they help us identify and resolve errors.

What kind of cookies are used in this site?

Propietary cookies: those that are sent to the user's computer from a computer or domain managed by the publisher and from which provides the service requested by the user.

Third party cookies:those that are sent to the user's computer from a computer or domain not managed by the publisher but by another entity that analyzes the data collected. .

Persisting cookies: a type of cookie in which data are still stored in the terminal and can be accessed and processed by the cookie's responsible.

Analytics cookies: using web analytics to get information on the number of users accessing the site, number of pages viewed, and repetition frequency of visits, the duration, the browser used, operator who provides the service, the language used by the terminal or the city to which is assigned the IP address. Information that allows a better and more appropriate service by this website.

Accept the use of cookies.

We assume that you accept cookies. However, you can restrict, block or erase cookies from this site or any page from the browser settings.

Next you can find the main browsers help pages: